De Associatie van Business Coaches

De Associatie van Business Coaches is een samenwerkingsverband van vier zelfstandige adviseurs. Leiderschapsontwikkeling is een centraal thema in hun praktijk.

Marjo van Ekelenburg, Frans Gosses, Peter Idenburg en Rob Mommers

bieden, door de complementariteit van hun ervaring en hun multidisciplinaire achtergrond, een breed aanbod betreffende:

  • het functioneren van personen en teams
  • het maken van persoonlijke keuzes
  • de vertaling van strategische richting naar gewenste leiderschapsstijl.

Zij doen dat in drie rollen:

  • executive coach: gericht op het functioneren van individuen en teams
  • assessor: oordeelsvorming over en evaluatie van het functioneren van individuen en teams
  • adviseur: als een vertrouwd klankbord, vooral waar het gaat om het bereiken van eenheid van visie over strategische richting en gewenst gedrag

Zij werken individueel en als team

 

De Associatie van Business Coaches publiceerde op 11 februari 2015 MOED VERZAMELEN, Essays en gesprekken over moed en bemoediging, onder redactie van Peter Idenburg. Bestel Moed Verzamelen door op de link ‘Moed’ te klikken.